ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας για Οξυγονοθεραπεία κατ’ οικον

1. Παρακαλούμε τοποθετήστε τον συμπυκνωτή οξυγόνου σε καλά αεριζόμενο χώρο με περιμετρική απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από στερεές επιφάνειες πχ. Τοίχο.

2. Συνδέστε το συμπυκνωτή με σωστή πηγή τροφοδοσίας, άμεσα σε πρίζα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών καλωδίων επέκτασης με τον συμπυκνωτή οξυγόνου.

3. Μην στοιβάζετε αντικείμενα πάνω από τη συσκευή.

4. Απαγορεύεται το κάπνισμα, οι ανοιχτές φλόγες, οι εστίες θερμότητας και τα εύφλεκτα υλικά.

5. Να αλλάζετε το νερό από το μπουκαλάκι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

6. Να καθαρίζεται τον υγραντήρα ανά 15-20 ημέρες με μείγμα ξυδιού-νερού, βλ. οδηγίες καθαρισμού υγραντήρα (ποτηράκι).

7. Να μην βρίσκεται ο συμπυκνωτής σε χώρο με υψηλή υγρασία πχ. Μπάνιο.

8. Μην βυθίζετε τον συμπυκνωτή και κανένα από τα εξαρτήματα σε υγρό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή/και βλάβη.

9. Δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη λειτουργία.

10. Μην αποσυναρμολογείτε το τροφοδοτικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη εξαρτημάτων ή/και κίνδυνο ασφάλειας.

11. Μην τροποποιείτε τον συμπυκνωτή οξυγόνου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στον εξοπλισμό μπορεί να βλάψει την απόδοση ή να βλάψει τον εξοπλισμό.

Οδηγίες καθαρισμού Υγραντήρα (ποτηράκι)

1. Ξεβιδώστε τον υγραντήρα από την είσοδο του συμπυκνωτή.

2. Μουλιάστε τον υγραντήρα σε μείγμα ξυδιού-νερού, καθώς και το λάστιχο που εμπεριέχεται στο καπάκι. Προσοχή! Μην επιχειρήσετε να βγάλετε το λάστιχο από το καπάκι.

3 Ξεπλύνετε τον υγραντήρα και το καπάκι.

4. Στεγνώστε και βιδώστε το στην είσοδο του συμπυκνωτή, ενώ έχετε βάλει εντός των ορίων, εμφιαλωμένο νερό.

Για απορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 2351077045.